Grond

Toegestane afvalproducten

  • Zand
  • Aarde
  • Grond
  • Klei
  • Kort gemaaide graszoden
  • Zonder vervuiling

Niet toegestane afvalproducten

  • Vervuilde en/of verontreinigde grond
  • Bedrijfsafvalstoffen en/of gevaarlijke afvalstoffen
  • Puin, schoon puin
  • ect..........